19ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο

hepatology2021@frei.gr

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος
Σοφίας Σλήμαν 48, 11526 Αμπελόκηποι
Υπεύθυνη Χορηγιών: Κυριακή Δούνια
Τ: 210-6748561
Ε: eemh@otenet.gr
W. https://www.eemh.gr/